Үйл явдал арилжаа үр дүн

Шинэ бонд зарлагдлаа

53229-12-13 06:37:23

TEST_45 нэртэй шинэ бонд зарлагдлаа

Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод Үнэт цаасны төрөл: Бонд Нэрлэсэн үнэ: 10,000 Хямдруулсан үнэ: 10,000 Нийт гаргах тоо: 100 Үнийн дүн: 1,000,000 Хугацаа /7 хоног/: 52 Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст Купоны хувь: 0.00 Захиалга авах хугацаа: 2021-04-05 14:28:23 - 2021-04-05 16:28:23